Oprawa prac dyplomowych

//Oprawa prac dyplomowych

Oprawa prac dyplomowych


W życiu niemal każdego studenta przychodzi taki dzień, że musi złożyć na uczelni swoją – z trudem napisaną – pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską. Student musi przy tym pamiętać, że oprócz zawartości merytorycznej, na ocenę wpływa również wygląd dzieła, w tym jego okładka.

Prace dyplomowe oprawiamy w twarde, sztywne okładki z pozłacanym napisem na froncie („Praca licencjacka/inżynierska/magisterska”). Na pierwszej stronie okładki możemy dodatkowo wygrawerować dowolny tekst lub grafikę, np.: nazwę uczelni i jej logo, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwisko promotora lub dedykację.

Mamy również możliwość otwarcia oprawionej już pracy i dodania do niej dodatkowych kartek, bez konieczności ponownego wydruku całego dokumentu i zakupu nowej okładki. Niektóre uczelnie stawiają nietypowe wymogi, np. oprawa pracy w dostarczoną przez nie miękką okładkę – też damy radę.

Technologia

  • Introligatorstwo
  • Druk cyfrowy z pliku
  • Grawerowanie laserowe na okładce
2017-05-30T12:37:33+00:00